Vrijwaring

 Voorwaarden gebruik Waarborgreizen.nl


Waarborgreizen.nl heeft bij de samenstelling van deze website uiterste zorg in acht genomen, maar kan de continue juistheid en/of volledigheid van de inhoud van de website niet garanderen. Indien u onjuistheden of andere onregelmatigheden constateert, of wanneer er enige reden is tot twijfel, vragen wij u dit te melden via de contactpagina.

Waarborgreizen sluit elke aansprakelijkheid uit voor schade in welke vorm en van welke aard dan ook, voortvloeiend uit onjuistheden en/of onvolledigheden in de informatie op deze website.

Waarborgreizen behoudt zich het recht voor deze voorwaarden op ieder moment, indien dit is vereist, zonder voorafgaand bericht aan te passen. U wordt dan ook verzocht deze pagina regelmatig te lezen.

De gegevens die nodig zijn voor uw registratie zullen nooit worden doorgeleverd aan derden. U zult ook nooit via Waarborgreizen ongewenste - commerciële - e-mail of spam ontvangen.

Waarborgreizen bevat verwijzingen (hyperlinks) naar andere Internet pagina’s welke volledig onafhankelijk zijn van de Waarborgreizen webpagina. Waarborgreizen is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud, juistheid en volledigheid van de op die webpagina’s aangeboden informatie. Het gebruiken van links vanuit de Waarborgreizen webpagina gebeurt derhalve op eigen risico.

Alle door de partners en adverteerders gepresenteerde reclame uitingen op de Waarborgreizen webpagina's, met inbegrip van bedragen, productprijzen en percentages zijn voor rekening van deze adverteerders. Alle genoemde bedragen, productprijzen en percentages zijn, onder voorbehoud van typefouten, geldig tenzij door de adverteerders en/of partners op hun website hiervan wordt afgeweken.

Ook al besteedt Waarborgreizen de meest uitgebreide zorg aan de juistheid en volledigheid van de op de Waarborgreizen website aangeboden informatie, vrijwaart Waarborgreizen zich van elke juridische aansprakelijkheid. Waarborgreizen is onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk voor de volledigheid, juistheid en authenticiteit van de informatie op de webpagina.

Alle aangeboden informatie op de Waarborgreizen website wordt aangeboden in de vorm zoals deze beschikbaar is en er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Waarborgreizen doet nooit rechtstreeks zaken met u. Alle overeenkomsten die u aangaat met organisaties die u op of via Waarborgreizen heeft gevonden gaan buiten de verantwoordelijkheid en invloed van Waarborgreizen om.

De site geeft uitsluitend een overzicht van webwinkels en reisorganisaties, en zal op geen enkele wijze een klantenrelatie aangaan met een partij die producten en/of diensten bij de aanbieder(s) koopt.

Waarborgreizen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot eventuele schade die voortvloeit uit het gebruiken van gegevens van deze website. Informatie over jouw geplande, geboekte of reeds genoten reis kun je verkrijgen bij jouw ANVR-boekingskantoor.

Let dus goed op de voorwaarden en neem eventueel contact op met de betreffende organisatie. Dit geldt voor o.a. aankopen in online winkels, boekingen voor hotels en vakantiereizen, tickets, autohuur.

Waarborgreizen spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op deze site. Ook streeft zij naar een goede toegankelijkheid van deze site en de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten.

Waarborgreizen behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie op deze site te wijzigen. Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan aanvaardt Waarborgreizen geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan.

Ook kan Waarborgreizen geen aansprakelijkheid aanvaarden indien er sprake mocht zijn van storingen of onderbrekingen van of fouten in of vertraging in het verstrekken van informatie. Waarborgreizen garandeert niet dat haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Beperking aansprakelijkheid

Waarborgreizen vrijwaart zich van iedere aansprakelijkheid ten aanzien van directe, indirecte, incidentele of gevolg schade als gevolg van het gebruik en de toegang tot de Waarborgreizen webpagina, inclusief maar niet beperkt tot schade ontstaan aan uw computer door virussen, of gevolgen van het in aanmerking nemen van informatie verkregen middels de Waarborgreizen webpagina. Waarborgreizen kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor het niet bereikbaar zijn van de Waarborgreizen website, wanneer deze veroorzaakt wordt door overbelasting van netwerkverbindingen en/of storingen aan computerapparatuur.

De webhosting diensten worden verzorgd door een externe leverancier. Wanneer door eerder genoemde omstandigheden of andere omstandigheden van technische aard, de Waarborgreizen website niet bereikbaar is, zullen de dagen waarop de website niet bereikbaar was in overleg met de adverteerders gecompenseerd worden. Deze compensatie kan ten hoogste het maandelijks verschuldigde bedrag zijn van de gecontracteerde reclame-uiting.


Copyright
Op alle vermelde informatie op de site berust auteursrecht. Zonder schriftelijke toestemming vooraf is het niet toegestaan informatie van de site op welke manier dan ook te kopiëren of te verspreiden.

© 2016
Vindsnel, Waarborgwinkels,WaarborgReizen, WaarborgKeurmerk maken deel uit van VindSnel.nl - KvKnummer 34123572